AC Cobra 289 Mark II

AC Cobra 289 mark II 1966

Reedtz-Thott sælger sin Cobra for 6,1 mi...

feb 09, 2015No Comments

Baron Otto Reedtz-Thott fra Gavnø slot i Næstved har solgt sin AC Cobra 289 Mark II fra 1966.  For syv millioner kr. Det dobbelte af vurderingen, der lød på 3,5 – 4